De Denktank Omgevingswet  bundelt de kennis en kunde van enthousiaste zelfstandigen, ieder met hun eigen specialisme. De Denktank heeft het hele spectrum van deskundigheid in huis voor implementatie van de wet.

De invoering van de Omgevingswet vraagt om een brede multidisciplinaire aanpak: wetskennis, procesontwerp, verandermanagement en ICT.

Organisaties worstelen met de vraag hoe zij al deze  specialismen onder één dak krijgen en effectief laten samenwerken. Organisaties leren en laten samenwerken aan deze gezamenlijk opgave; dat is waar onze Denktank bij kan ondersteunen.

Wij zien de invoering van de Omgevingswet als een kans voor elke organisatie om processen te inventariseren en opnieuw te ontwerpen. Zodat organisaties toegesneden zijn op een flexibele en efficiënte implementatie van de wet, en tevens duurzaam geëquipeerd om nieuw beleid te ontwikkelen. Om gestelde behandeltermijnen te behalen.

Om interbestuurlijk samen te werken en voor beheer en onderhoud van een goed functionerende informatiehuishouding.

Of het nu gaat over het opzetten van een participatietraject, het inregelen van het nieuwe vergunningverleningsproces, het opzetten van een effectieve en efficiënte controle, handhaving of het inrichten van de ICT-omgeving op de nieuwe Omgevingswet;

wij hebben alle specialismen in huis.

Zijn er onderwerpen die nog andere kennis en ervaring vragen? Ons uitgebreide netwerk biedt dan uitkomst. Wij houden van aanpakken, dat doen we graag samen met u!


Stel je vraag, sluit je aan, deel je kennis.

info@denktankomgevingswet.nl

Deelnemende bedrijven

Juliet.jpg
Ruimteschepper.png
nexpri.png
trices.png
Logo borgit advies bv nieuw.png

Transformatie

Migratie

Implementatie

Naar verwachting treedt de Omgevingswet op

1 januari 2022 in werking. Hiermee wordt uw bestemmingsplan een omgevingsplan, maar verder verandert er geen letter.

Dit betekent dat 80% van de aanvragen nog steeds gemakkelijk verwerkt kunnen worden. Het betekent ook dat er minder ruimte beschikbaar komt voor de

20% complexe aanvragen.

Dit kan een behoorlijke uitdaging worden voor uw organisatie. Daarbij komt nog het gegeven, dat wanneer het nu niet efficiënt gaat, de uitdaging alleen maar groter zal worden.

Ook voor de grote, complexe, aanvragen geldt namelijk een termijn van 8 weken. Eventueel, goed onderbouwd, is deze termijn op te rekken naar 12 - 13 weken, maar dan moet er geleverd worden.

Cultuurverandering
De Omgevingswet vraagt om een heel andere werk- en denkwijze

van overheden, burgers en bedrijven. Open, samenhangend, flexibel, uitnodigend en innovatief zijn daarbij de kernwoorden.

Dat willen we bereiken door minder en overzichtelijke regels,

meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk en het geven en vragen van vertrouwen.

Daarbij moet het doel van een initiatief in de fysieke leefomgeving centraal staan in plaats van de vraag ‘Mag het wel?'. De regels geven daarvoor de kaders.
 

Het doel van de wet is minder, vereenvoudigde en vooral overzichtelijkere regelgeving. Dit betekent dat informatievoorziening, planvorming, participatie, besluitvorming en vergunningverlening

anders georganiseerd moeten worden.

Het betekent impact voor alle partijen die actief zijn in de

publieke ruimte; burgers, bedrijven en overheid.

 

 Copyright 2020 - Privacy statement